Arabeskin En Derin İfadesi: “Aşk” | Sipan GÜLER

Batılılaşmak; bir anlamda çağdaşlaşma olarak düşünülür. Ancak çoğunlukla bu topraklar üzerinde yaşayan tüm halklar için “Batı gibi olmak” anlamına gelebilir. Pratik açıdan baktığımızda ise batı gibi olmak, bazen bizi öz kültürel değerleri kaybetmeye kadar götürebilen bir kavramdır. Batılılaşma ise kendi kültürel değerlerini korumanın yanında var olan toplumsal düşünce ve normları çağdaş hale getirebilmektir. “Batılılaşma” ve “Batılılaşmak” arasındaki temel fark işte budur.

Şu ya da bu şekilde hayatımızın bir köşesinde var olan batılılaşma olgusu, bazı toplumsal değişimleri beraberinde getirdiği gibi topluma bağlı birçok unsuru da değişime uğrattığı bir gerçektir. Her toplumsal değişim yeni anlayışları, farklı fikir hareketlerini, yeni estetik değerleri beraberinde getirir. Ancak bunlar içinde en karmaşık olanıdır müzik. Hele ki arabesk müziğin süreci, tüm bu değişimlerin tam ortasında kalmış, batıyı yok saymayanların; doğuya sırtını dönemeyenlerin yürek ifadesidir.

Toplumdaki ekonomik çalkantılar, toplumsal kimlik çatışmaları ve siyasi olaylar, köylü-kentli kültürünün ayrışması ve sınıfsal farklılıkların ayrılığa dönüşmesi, arabesk müziğin ve elbette böyle bir anlayışın oluşmasındaki başlıca etmenlerdendir. Özellikle çeşitli medya organları tarafından: “Yoz müzik”, “Gecekondu müziği”, “Minibüs müziği” adlarıyla anılan arabeskin sözlerindeki umutsuzluk belirten temalar, dertli ifadeler bu müziğe karşı tepkilerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ancak arabesk müziğe olan bu bakış açısı gerçekten biraz uzakta kalıyor olabilir. Zira arabesk müziğin varlığını hissettirdiği dönemler gurbetçi vatandaşlarımızın “Batılılaşmak” ile “Batılılaşma” olgusu arasındaki sıkışmışlığının bariz bir şekilde hissedildiği dönemlerdir. Yüzyıllardır halkın kendi duygularını ifade ettiği doğal bir müzik anlayışı olan halk müziği bu dönemlerde batı kültürüne uzak görülmeye başlanmış, aynı zamanda da vazgeçilemeyen halk müziği olgusu güncel bir batılılaşma eleğinden geçirilerek arabesk müziğe dönüşene kadar yontulmuş ve neticede arabesk müzik denen bir müzik türü ortaya çıkmıştır. Tüm bu süreçlerden geçen müzik anlayışı temelinde bağlı olduğu duygusal temaların da değişmesini sağlamıştır. Öyle ki aşkın yıkıcı etkileri arabeskten hissedilmeye başlanır.

Aşk teması, arabeskin temel kaynağıdır. Bu kaynak çoğunlukla imkânsız aşkların var olduğu ve yüksek dozda hayali motiflerle beslenen batı müziğine açılma çabasıdır aynı zamanda. Aşk, bu toplumun en saygı duyulan olgusudur çünkü. Kavuşulamayan sevgililer, çiftleri ayıran kişiler, aşka engel olan yaşamsal şartlar, zengin-fakir ayrımı vb. daha birçok konu toplumun bağrından kopup arabesk müziğe dâhil olur. Arabesk müzik, toplum için: Aşkın en modern hali gibi görülür vakti zamanında. Dile getirilemeyen birçok fiziksel durum arabeskte can bulur. Arabesk, aşkın en saf ve temiz bir o kadar da bağlayıcı tarafıdır. Arabesk’te aşk bir var oluş içerisindeki en imkânsız duygu durumuna dönüşebilir aniden.

   “Kim bilir kimler var şimdi kalbinde, sen beni unuttun çoktan belki de…” diyen âşıkların sitemidir arabesk. “Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter…” diyenlerin aşka duyduğu minnettir. “Zamansız dökülen yapraklar gibi
ayrıldık sevgilim doymadım sana…”
diye aşka sitem etmektir. “Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta! Belki ölmek için bile yardımın gerek…” Diye ümitsizce aşka seslenmektir.

Arabesk mutlu aşkların olmasa dahi ümitsiz aşkların sembolüdür. Arabesk kendinden vazgeçemeyen ama geleceğe de sırtını dönemeyen bir neslin müzik içerisindeki kayboluşudur.

Sipan GÜLER

sipangulerr@gmail.com

Sipan GÜLER

Sipan Güler 1994 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Babasının yüreğinden söküp getirdiği türkülerin şahlandığı sazlarla büyümüştür. Ezilen, öteki görülen her şeye sahip çıkmak için yarattığı ilk şiiri: "Nerede Yaşıyoruz?" ile ortaokulda keşfedilen şair, yine aynı amaca sahip çıkmak için İnönü Üniversitesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği okumuştur. Bu amaçla yoğrulan hayallerini kah yazı ve şiirlerine kah meslek hayatına yansıtan şair hiç durmadan şu sözlerle devam etmektedir hayatına: "Kalemleri ruhuma vurdum. Yazılar hayatımın, şiirler ruhumun vücut bulmuş halidir."
Sipan GÜLER

6 thoughts to “Arabeskin En Derin İfadesi: “Aşk” | Sipan GÜLER”

  1. güzel bir bakış açısı yakalamış olsanız da aşk müziği deseniz de aşk müziğinin anası sanat müziğidir 🙂

  2. Arabesk müziğe karşı olan bakış açını değiştirdiniz. Güzel yazı tebrikler. Sizin yazılarınızı okurken zevk alıyorum gerçekten. Var olun!

  3. İçinde Arabesk olan başlığı gördüğümde yazının okunabileceğini zannetmiyordum. Ama resim ilginç bir şekilde okumam için beni yazıya çekti. Neticede bu yazıyı okuduğum için çok memnunum. Bakış açısı müthiş etkileyici. Arabesk, arabeskliğine bir mana bulmuş gibi görünüyor. Tebrikler Sipan Bey…

  4. Arabesk müziğe ilişkin yaptığım bir araştırma sonucu bu yazıya denk geldim.Benim içinçok yararlı ve etkileyici bir yazı oldu. Yazarı tebrik etmek gerekiyor gerçekten.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir