Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm Sergisi | Sevginur DİKİN

Fransa’da, 19. yüzyılın sonlarına doğru izlenimciliğin kurallarına tepki olarak doğan Post-Empresyonizm (Art İzlenimcilik), Arkas Koleksiyonu’ndan bir seçki ile 13 Eylül tarihi itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin iş birliği ile sanatseverler ile buluşuyor.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 48 sanatçı ve 102 eserin bir araya geldiği Arkas Koleksiyonu’nda Post Empresyonizm Sergisi, 13 Eylül tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin iş birliği ile Tophane-i Amire Kültür Merkezi Beş Kubbe Salonu’nda sanatseverleri ağırlamaya başladı.

19. yüzyılın ikinci yarısında, modern anlayışla şekillendirilen ve şehirlerin ilk örneklerinden kabul edilen Paris, sunduğu sosyal ve entelektüel ortam ile geleneksel resim anlayışının dışına çıkmayı hedef alan sanatçıların ilham merkezi oldu. Resmin ifade biçimlerini zenginleştiren Empresyonist kuşağın Fransız resim sanatını ulaştırdığı yeni hareket Post-Empresyonistler’in başlangıç çizgisi oldu.

1880’lerden 1900’lü yıllara uzanan bu süreç içerisinde, sanatsal belleklerini bilim-felsefe-edebiyat dünyasının güncel fikirleriyle besleyen genç ressamlar, kişisel ve benzersiz bir tarz anlayışıyla ruh ve düşünce dünyalarını, desen ve renkler aracılığıyla yansıtmanın yöntemlerini geliştirdiler. Ortak dertleri, resmi kendilerinden önceki nesillerde kemikleşmiş olan dış dünyayı objektif gerçekliğe en sadık şekilde resmetme eğiliminden koparmak ve sanatçının yaratım sürecinde duyum ve düşüncelerini ön plana çıkarmak oldu. Amaç, iç dünyalarında yarattığı gerçekliği tuvale yansıtmak idi.

Özellikle Cezanne, Van Gogh, Gauguin ve Seurat’ın perspektif, renk, doku ve form gibi resmin temel ögelerinin nasıl kurgulanması gerektiğine dair teorileri bu yeni kuşak sanatçılarının temel başvuru kaynağı oldu. Metot ve yaklaşım anlamında ise farklı rotalarda ilerleyen sanatçılar Pont-Aven Okulu, Nabiler gibi toplulukları ve Divizyonizm, Konturculuk, İntimizm, Fovizm, Kübizm gibi akımları oluşturdular. Bunlar ise 20. yüzyıl modern sanatının gelişmesinde etkin rol oynadı.

Arkas Koleksiyonu’na yayılan bu sergi, Post-Empresyonist eserler sadece Fransız ressamları değil, Paris’ten yayılan fikirlerin etkisiyle modernist yaklaşımı benimseyen ve bunu kendi kültürel ögeleriyle harmanlayan pek çok sanatçıyı da ağırlıyor. Pierre-Auguste Renoir, Louis Anquetin, Maxime Maufra, Theo van Rysselberghe, Paul Serusier, Suzanne Valadon, Edouard Vuillard, Leo Putz, Louis Valtat, Maurice de Vlaminck, Kees van Dongen, Andre Derain, George Braque ve Andre Lhote gibi.

Sanatseverler, bu Post-Empresyonizm Sergisi’ni 6 Kasım’a kadar MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde ziyaret edebilirler.

Sevginur DİKİN

sevginurdikin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir