Gururu Ağızlarda Öğütülen Kadınlar | Gülay ŞAH

Bir iktidara, bir arkadaşa, bir adama/kadına, başarısızlığa, kötülüklere ve sanırım en zoru da yıkılmaz tabulara, doğru sanılan yanlışlara, kadınlara… Kadın, nefes aldığımız her yerde mücadelenin vücut bulmuş halidir. Kapitalizmle gelen cinslerarası sosyal ayrım, kadını toplum içinde ötekileştirmiş ve ezmiştir. Tek tanrılı dinlerin etkisi altında olmadığımız ilkel çağlarda kadın, yeni çağa kıyasla daha kutsaldı. Bugüne dek … Okumaya Devam Et!Gururu Ağızlarda Öğütülen Kadınlar | Gülay ŞAH